המכון לחקר מורשת המודיעין

ב- 2014  הוקם מכון המחקר לחקר מורשת המודיעין. המכון מהווה במה לשיח מפרה [לרבות ביקורתי]בנושאי מורשת ובהיסטוריה של המודיעין ומשתתף בעיצוב אפיק ללימודי מודיעין במישור האקדמי. 

המכון מפרסם פרסומים שונים העוסקים במנהיגות במודיעין וסוגיות מודיעיניות ומקיים ימי עיון הבוחנים נושאי מודיעין מהעבר.
המכון לחקר מורשת המודיעין