דרוזים

דרוזים
 10.6.67 – נכבדי הקהילה הדרוזית מקבלים את פניהם של לוחמינו  בכפר בוקעתה