סוכן

מיהו סוכן?

סוכן – אדם המשרת גוף מודיעיני כמקור או כספק של שירותים מבצעיים (ואינו עובד מן המניין באותו גוף), וזאת מתוך מניעים חומריים ואחרים, והמופעל בשיטות חשאיות. במודיעין המסכל זהו גם מקור חי המשתייך ליעד או ליריב ונהנה מאמונם.
 סוכן כפול – מקור חי המשרת לכאורה כסוכן של ארגון המודיעין המפעיל אותו, אך למעשה הוא נאמן לארגון המודיעין של היריב ומופעל על ידו.