שגיא שמעוני ז״ל

בן חומה ואבינועם נפטר ביום כ' באב תשע"ט 21/08/2019