צבי יבלונסקי ז"ל

בן בלומה וחיים נפל ביום א' בחשוון תש"ט 03/11/1948
בן בלומה וחיים, מבוני כפר ויתקין, נולד ביום כ"א באב תרפ"ו (1.8.1926) בחיפה. סיים את בית-הספר היסודי בכפר ויתקין ועוד שתי כיתות-המשך. אחרי-כן החל לעבוד במשק הוריו כחקלאי לכל דבר. צבי היה פעיל בחברת-הנוער המקומית. האדמה, המשפחה, המולדת - להן היתה נתונה כל אהבתו. "נער-אדם" שעורר כבוד וחיבה אצל כל יודעיו. מגיל צעיר היה חבר ה"הגנה".

בשנת 1943 התגייס כנוטר למשמר החוף בסביבת נתניה, ואחר-כך עבר לשרת בצבא הבריטי. תחילה שירת במצרים ומשהוקמה הבריגדה היהודית עבר לאירופה. היה בבלגיה והולנד, השתתף בהעברת פליטים, וכתום שירותו בשנת 1946 חזר לעבוד במשק הוריו. עם החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ לשתי מדינות התגייס לחי"ש בחטיבת "אלכסנדרוני". תחילה שירת במחלקת חבלנים, ואחר-כך עבר קורס צלפים וגם קורס סיירים, השתתף בקרבות על קאקון, היה בכפר יעבץ, אחר-כך עבד במחלקת-המודיעין בגדודו. הוא מילא חובתו בענווה, ללא התרברבות. בשעת פשיטה על עמדה ערבית ליד ביר- בורין בקרבת טול-כרם, בליל 2.11.1948, נפצע בנסותו להגיש עזרה לחבר פצוע שהיה מוטל בקרבת העמדה.
הוא הועבר לבית-החולים בתל ליטווינסקי ולמחרת, א' בחשון תש"ט (3.11.1948), מת מפצעיו.

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בכפר ויתקין.
בן 22 בנופלו.

יהי זכרו ברוך.